Hasicí přístroje - servis, Dušan Petrák

Nabídka služeb:

- provádění revizí a oprav hasicích přístrojů a hydrantů ve Vašich objektech
- prodej hasicích přístrojů a hydrantového materiálu
- zpracování dokumentace PO
- školení vedoucích zaměstnanců, ostatních zaměstnanců, preventistů a členů požárních hlídek
- kontroly pracovišť a objektů po stránce požární ochrany
- konzultační a poradenská činnost